HOME

EMAIL PLCSHOP

Bestellen via:
Betaling via:
  • Bank overschrijving (Vergeet niet het order nummer dat u van ons ontvangt te vermelden op Uw bank overschrijving)
  • rembours ( U betaald aan de Bode )
  • Betaling aan de balie
  • Afhalen kan alleen NA EEN afspraak gemaakt te hebben.
Ordernummer:  

Ordernummer heeft u allen nodig wanneer vooruit betaald. 
Bij invulling van het bestelformulier krijgt U het ordernummer binnen 48 uur retour (op werkdagen). 
Vermeld het orderstatus nummer op uw bank afschrift.

Bank relatie:

Gebruik de aan u toegezonden Bank nummers voor overschrijving, t.n.v.  D.D.S. Electronics Europe BV te Zevenbergen met vermelding van uw orderstatus nummer:

PLCSHOP, Easy en xLogic is een Handelsnaam van DDS Electronics Europe BV

DDS PLCSHOP Benelux
Postbus 173
NL-4760 AD Zevenbergen
(15 km ten westen van Breda )
Telefoon: 0168 370347
Fax: 0168 370346

DDS PLCSHOP België
Postbus 61
B-2320 Hoogstraten
Prijzen: Alle DDS PLCSHOP website prijzen zijn in Euro,  exclusief  21 % BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
Bij bestellingen boven de €. 680,00  exclusief BTW en waneer het gewicht lager is  dan 3KG of Volume gewicht, worden geen verzend en administratie kosten in rekening gebracht.
Prijs technische of verkoop vragen  kunt  stellen aan:
verkoop@plcshop.nl
 
Administratie-
Kleine order kosten:
Bij bestellingen onder de €. 35,00  exclusief BTW word € 10,00 excl BTW extra administratiekosten in rekening gebracht.

Administratie nummer is 0168-371170 Alleen voor administratieve vragen !

 

Alleen administratieve vragen kunt  stellen per E-Mail
aan: administratie@d-d-s.nl

Annulering kosten Indien de wederpartij een tot stand gekomen overeenkomst wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.  
Garantie: DDS PLCSHOP. biedt op al haar producten de officiële  fabrieksgarantie. De factuur is uw garantie bewijs.
Bouwpakketten en of losse onderdelen vallen niet onder de garantie bepalingen.
De Garantie is niet van toepassing, c.q. vervalt indien koper de verzegeling van het systeem of apparatuur verbroken heeft en werkzaamheden aan de geleverde zaken heeft verricht of laten verrichten, de zaken onoordeelkundig heeft gebruikt of onderhouden, dan wel onderdelen in of aan de geleverde zaken heeft aangebracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DDS.
Bij een verbroken verzegeling wordt er geen garantie gegeven!
 
Levering, Verhuur en of Verkoop Voorwaarden: Op al onze leveringen gelden de algemene Levering' s, Verhuur en Verkoop voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op verzoek gratis toegezonden. Elke aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot het bedrag waarvoor de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Download de Voorwaarden
Verzenden van  Artikelen
 

Alle producten die door DDS PLCSHOP verstuurt  worden verzenden wij met UPS.
Nadat de zending bij DDS PLCSHOP is verzonden ontvangt u per E-Mail een tracking and Tracing nummer.

Voor het volgen van uw zending kijkt u op internet www.ups.com

Op de website aangekomen vult U het nummer in dat u per E-mail van ons heeft ontvangen.
Vervolgens klik u dan op "Details"

 

VERZENDKOSTEN  KOSTEN
  Prijs exclusief BTW 
Bij vooruitbetaling op bank- of Giro betaalt U tot 3Kg : Euro 9,90
Rembours betaalt U tot  3 Kg: Euro 17,50

met beveiligde SSL verbinding